Chúng tôi rất mong được xây dựng

Nhà máy của chúng tôi có diện tích làm việc ban đầu là 6000m2, đến năm 2020 chúng tôi đã mở rộng thêm cửa hàng làm việc thêm 5400m2.

Với nhu cầu lớn về sản phẩm của chúng tôi, chúng tôi đang mong muốn xây dựng một nhà máy lớn hơn

news (4)


Thời gian đăng: Mar-05-2021